Вам потрібна практика застосування отриманих знань з професійною підтримкою досвідчених колег?
Ви розумієте, що професійний розвиток – це інвестування в себе через навчання?
Ви бажаєте працювати пліч-о-пліч з командою топ-менеджерів задля розвитку організації і зростання бізнес-показників?
Ви хочете заробляти більше, не відмовляючись від улюбленої професії?
Вам подобається професія фахівця по управлінню людськими ресурсами?
Ви мрієте знати і вміти більше, ніж відбір кандидатів за резюме?
Тоді ми чекаємо на вас!
з 1 листопада 2019 року
До початку курсу залишилося
Днів
Годин
Хвилин
Секунд
Відвідавши курс "HR Universe"
Ви відпрацюєте найефективніші технології управління персоналом, які ґрунтуються на сучасних досягненнях західних технологій і адаптовані до вітчизняного ринку українського менеджменту
Ви зрозумієте системний зв'язок між процесами підбору, адаптації, оцінки, мотивації і розвитку персоналу через ціннісно-цільову модель управління персоналом
Ви зрозумієте мову бізнес-процесів і значення фінансових показників для того, щоб стати поруч з власником бізнесу
Ви зможете впливати на бізнес-показники через зростання показників процесів управління персоналом
Ви будете мати можливість стажування в відділах управління персоналом відомих виробничо-комерційних підприємств після кожного рівня навчання
Ви підвищите свою особисту вартість на ринку праці
Програма HRUniverse розроблена на основі тренінгових, навчальних та проектних програм ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ і LeadershipUniversity, бездоганна якість яких доведена часом

Модулі HR Universe

Кожен модуль складається з аудіторних практичних занять
1. Стратегічні компетенції HR-менеджера · 16 годин · 01-02.11.2019
• Ціннісно-цільова модель управління. Моделі компетенцій і моделі KPI - розробка, аналітика показників компетентності та результативності персоналу в кореляції з показниками витрат на персонал.
• Мета організації. Цілі HR-підрозділу і HR-компетенції. Організаційна структура HR-підрозділу, що відповідає цілям організації на кожному етапі розвитку. Працюючі схеми взаємодії між керівниками і HR-персоналом.
• Місія, бачення, Стратегія організації та HR-Стратегія. Цінності, цілі, бізнес-процеси, функції, компетенції, стандарти - взаємозв'язок і послідовність впровадження.
• Процеси управління персоналом - підбору, адаптації, оцінки, мотивування і розвитку персоналу. Зразки, документи і процедури.
• Прийоми експрес-аудиту існуючої системи управління персоналу для виявлення критичних зон і планування перших 10 кроків змін.
• Фінансові показники ефективності процесів управління персоналом. Бюджет для HR.
• Корпоративна культура. Кроки, необхідні для зміни культури менеджменту і культури взаємодії всередині організації. Програми розвитку керівників і інструменти побудови процесу внутрішньокорпоративних комунікацій.
• Сучасні світові тенденції в управлінні персоналом. Що вже необхідно застосовувати?
2. Підбір та адаптація персоналу · 16 годин · 15-16.11.2019
• Аналіз ситуації, що склалася на ринку праці. Динаміка рівня заробітних плат здобувачів з різних галузей.
• Системність функції підбору персоналу. Аналіз бізнес-процесу «підбір персоналу».
• Стандарти опису вакансій. Профіль посади. Модель компетенцій.
• Методологія пошуку персоналу: «внутрішній» і «зовнішній» вектори спрямованості.
• Процедури визначення цільового сегмента здобувачів. Вибір методу пошуку, виходячи із специфіки вакансії - Recruiting, Executive Search, Headhunting.
• Вимоги до публікації вакансії. Відеовакансії.
• Executive Search. Використання технологій прямого пошуку. Відпрацювання навичок залучення працюючих фахівців. Headhunting. персоналізований підбір персоналу.
• Оціночні інтерв'ю за компетенціями. Техніка розробки. Бланк оформлення результатів.
• Адаптація персоналу. Рівні і терміни адаптації.
• Процедури оцінки відповідності підібраного спеціаліста займаної посади в процесі адаптації.
• Взаємодія HR-фахівця з керівниками структурних підрозділів в процесі адаптації персоналу.
3. Оцінка персоналу · 16 годин · 29-30.11.2019
• Системність функції оцінки персоналу в діяльності компанії. Аналіз бізнес-процесу «оцінка персоналу».
• Розподіл відповідальності між HR-фахівцями і менеджментом організації в процесі проведення оцінки персоналу. Алгоритми ефективної взаємодії.
• Техніка оцінки Assessment Center. Техніка оцінки 360 градусів. Аналіз сильних і слабких сторін.
• Ціннісно-цільова модель компетенцій.
• Структура Assessment Center. Регламент і сценарій Assessment Center. Методи підготовки експертної комісії. Завдання фасилітатора (провідного групової роботи). Вибір методів оцінки (психодіагностичні і професійні тести, моделювання ділових і рольових ігор).
• Структура 360 градусів. Розробка опитувальників 360 градусів і визначення оцінюють категорій персоналу.
• Стандартизація, шкалювання та аналіз результатів оцінки.
4. Управління мотивацією співробітників · 16 годин · 13-14.12.2019
• Мотивація і особистість - розвиток вміння самостійно розробляти систему мотивації, яка здатна стимулювати до продуктивної роботи кращих співробітників
• Індивідуальна мотивація і потреби працівників: що мотивує яскравих і високопрофесійних співробітників, яка система мотивації дозволить співробітникам розкрити свій талант і працювати з максимальною віддачею
• Командна мотивація. Що, коли і як?
• Немотівірованіное поведінку співробітників - можливість прогнозувати поведінку співробітників; «Ефект кобри» в мотивації
• Взаємозв'язок мотивації співробітників і стилів їх мислення, особливостей характеру: розуміння того, як взаємопов'язані характер і темперамент співробітника і його мотивація, вміння передбачати поведінку співробітника, його реакцію на мотиваційні заходи
• Методи виявлення індивідуальних мотиваторів
5. Розробка системи заробітної плати · 16 годин · 10-11.01.2020
• Основні принципи матеріального мотивування. Визначення системи заробітної плати. Постійна частина заробітної плати (оклад, погодинна оплата, відрядна оплата) і змінна частина заробітної плати (бонус, премія).
• Розрахунок постійної частини заробітної плати (окладу). Технологія бально-факторної оцінки посад.
• Алгоритм проведення оцінки посадової позиції.
• Робота в парах з консультаційною підтримкою тренера. Оцінка посад, за штатним розкладом компанії.
• Формування грейдів, визначення меж окладу за кожною посадою.
• Визначення оптимальних формул заробітної плати.
• Розробка КРI (Key Performance Indicators) - ключових показників ефективності досягнення цілей діяльності. Причинно-наслідкові зв'язки між KPI організації, керівника структурного підрозділу і безпосереднього виконавця. Командні та індивідуальні KPI. Оптимальні формули заробітної плати.
• Розподіл функціональних зон і зон відповідальності між керівниками структурних підрозділів та HR-підрозділом в процесі розробки і впровадження нової системи матеріального мотивування в організації.
• Етапи проекту зміни заробітної плати. Особливості впровадження результатів проекту. Найбільш поширені форми опору персоналу. Превентивні і реактивні методи нейтралізації негативних факторів.
6. Навчання і розвиток персоналу · 16 годин · 24-25.01.2020
• Визначення потреби компанії в навчанні персоналу
• Навчання, як інструмент мотивації - 10 етапів циклу навчання персоналу
• Формальне і неформальне навчання і розвиток Soft і Hard компетенцій персоналу.
• Форми і підходи до навчання персоналу: навчання на робочому місці, навчання поза робочим місцем, за межами компанії, навчання протягом усього життя, корпоративний університет
• Особистий план розвитку співробітників і управління кар'єрою
• Корпоративне навчання як інструмент в досягненні стратегічних орієнтирів і цілей компанії
• Оцінка ефективності навчання персоналу
• Оцінка ефективності діяльності компанії в сфері навчання персоналу
Після закінчення Програми HRUniverse учасники отримують Диплом про закінчення.

Кожний учасник має можливість також отримати Сертифікат. Сертифікат Програми HRUniverse- це знак якості в HR-галузі.

Для отримання Сертификату необхідно довести своє вміння застосовувати на практиці ті навички та знання, що були отримані під час навчання – успішно виконати і захистити проект.


Вартість навчання
Зверніть увагу, що вона нижче Вашої майбутньої зарплати за місяць
Один модуль
5 000 грн.
Повний курс
25 000 грн.
Знижки
10% 15% 4+1=4
Команда викладачів
Ірина Сінчалова
Керуючий партнер ВІЧЕ КОНСАЛТИНГ, консультант і бізнес — тренер з 16-ти річним досвідом роботи, керівник проектів оцінки, розвитку і мотивування персоналу, реінжинірингу бізнес-процесів (IDEF0) і реорганізацій організаційних структур. Автор ціннісно-цільової моделі управління. Автор і тренер навчальних програм з розвитку HR-компетенцій, управлінських, емоційних та комунікаційних компетенцій.
Ольга Сидор
Організатор і адміністратор LeadershipUniversity, викладач МВА, експерт з питань мотивації персоналу та оцінки його ефективності. Досвід розробки програм і методичного забезпечення тренінгів, консультування менеджменту та власників бізнесу з питань мотивації персоналу, підвищення ефективності персоналу з 2002 р.
Інфопартнери курсу "HR Universe"
Відгуки
Системний курс підготовки HRD
Реєстрація
2й потік стартує 1 листопада 2019
Made on
Tilda